Kurser

Håller konstteoretiska föreläsningar vid Örebro Universitet samt på Örebro Konstskola. Jobbar även som freelance på konstskolor och konstföreningar.

  • Samtidskonstens teori och bakgrund.
  • Östasiatisk estetik.
  • Därutöver ett trettiotal tematiska föreläsningar. Se lista nedan

Dessa föredrag kan beställas.

Jag ger också kurser teoretiska och praktiska, ca fem dagar långa. Se lista nedan.

Kategorier
1-6 Konsten efter 1960
7-18 Modernismen
19-20 Fotografiska medier
21-24 Östasiatisk konst
25-28 Outsider & särlingspositioner
29-31 Stamkulturell konst
32-38 Äldre konst
39-42 Tematiskt & resor

1 Kontemporär konst – konsten nu
2 Utomeuropeisk samtidskonst
3 Tillåtna och förbjudna kvinnobilder i konsten
4 Robert Smithson
5 Land Art
6 Berg och vatten i samtidskonsten

7 Begreppet Europa – konst och kolonialism
8 Modernism – det moderna projektets språk
9 Modernismens två linjer
10 Konst och eklekticism
11 Inuiterna mellan jägarstenålder och modernitet
12 Nittonhundratalets konst – exemplet Tyskland
13 Paul Klee
14 Kandinsky och Münter
15 Henri Matisse
16 Frida Kahlo
17 Modernismens genombrott i Norden
18 Ivan Aguéli

19 Fotografiets särart
20 Kvinnors kvinnobilder

21 Ma – tid och rum i Östasien
22 Bergsmetaforik i Östasien
23 Mellangrundens betydelse i Fujikompositioner av Hokusai
24 Ukiyo-e : borgerliga bildbehov i Japan

25 Art Brut och andra särlingspositioner i konsten
26 Fanatiska byggare – om ostoppbara miljögestaltningar
27 Svenska särlingar
28 Jalmar Lindgren – bildpoet och bonde

29 Stamkulturell konst
30 Aboriginernas konst
31 Paleolitisk konst

32 Edgar Degas
33 Nordiskt sekelskifte
34 Hercules Seghers – havande med hela landskap
35 Wölfflins polära grundmetod -renässans och barock
36 Barock – konsten som vapen
37 Renässans och manierism
38 Grekiskt vasmåleri

39 Konst och matematik – sökandet efter ett rent språk
40 Sakrala och värdsliga kartor
41 Störningar i den visuella processen
42 Resor i Mongoliet 2004-2007

Föreläsningsserier kan komponeras

Kurser
Gravitation – bärande och buret
Cold Room – musik blir arkitektur
Ma-begreppet – tomrummets estetik
Land Art – miljögestalning (kurs hålls utomhus)

070-310 45 75

Comments are closed